top of page

SCD
Interior Design
​Firm

Screenshot 2024-02-15 at 14.53.26.png
PROJECTS

​Dự án

Pacific Cross Việt Nam

1.png

01

Văn phòng

Quận 7, TP.HCM

2022

Young Inh Việt Nam

1.jpg

02

​Văn phòng

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

2023

AB Mauri Việt Nam

Screenshot 2024-02-15 at 17.22.51.png

03

​Văn phòng

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

2023

Aimnext Việt Nam

Screenshot 2024-02-16 at 16.21.40.png

04

​Văn phòng

Quận Bình Thạnh, TP.HCM

2022

​Intershop Việt nam

z4264556798763_b01472d5c9ddeadad716ca63adbf2332.jpg

05

​Văn phòng

Quận 10, TP.HCM

2023

​SAS Việt nam

1 Reception.png

05

​Văn phòng

Quận Tân Bình, TP.HCM

2022

​MK's House

Screenshot 2024-02-16 at 16.37.07.png

06

Nhà ở

​Nhơn Trạch, Đồng Nai

2022

​MH's House

1d29a1_86615c6bea05415393e1dd56a6cdbe82~mv2.webp

07

Nhà ở

Quận Tân Phú, TP.HCM

2022

​UM's House

1d29a1_049e968719514535a324837b4beeee61~mv2.webp

08

Nhà ở

Quận Tân Phú, TP.HCM

2023

Roastery Kin Coffee

1d29a1_439c69a68a4f46219d4c4f683f0f7581~mv2.webp

09

Coffee shop

Quận 1, TP.HCM

2022

High bar Coffee

z4209807063068_20de6eefcc31fbf42c745cfac7bb564a.jpg

10

Coffee shop

Quận 1, TP.HCM

2023

Vilaf - Hồng Đức

Screenshot 2023-11-21 at 09.13.48.png

11

​Văn phòng

Quận 1, TP.HCM

2018

Trường Phát

1d29a1_31a063dcf9824aa5ace144d7e62cc1c3~mv2.webp

12

​Văn phòng

Quận 1, TP.HCM

2023

Action Coach Office

1d29a1_0be94cde0b1546eca4b67a20ae76e43b~mv2.webp

14

​Văn phòng

Quận 10, TP.HCM

2023

Korean Air

z4078390976121_cb077b39aaca8f7613fdc645e5e792b3.jpg

13

​Văn phòng

Quận 1, TP.HCM

2022

​UT's House

1d29a1_27d181bc050243248ab4f0b4653d97d2~mv2.webp

15

Nhà ở

Quận 10, TP.HCM

2023

​LP's House

1.jpg

16

Nhà ở

Nhơn Trạch, Đồng Nai

2023

SCD FIRM

Chúng tôi mong muốn tìm ra những giải pháp tốt nhất trong thiết kế và thi công nội thất. 

Mục đích của chúng tôi là giúp Khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ về vẻ đẹp, chất lượng mà còn truyền tải thông điệp về ý nghĩa phi vật chất và giá trị tinh thần. 

Từ đó, sản phẩm của chúng tôi sẽ tạo ra giá trị hạnh phúc và thịnh vượng cho Khách hàng.

bottom of page