top of page
1d29a1_0be94cde0b1546eca4b67a20ae76e43b~mv2.webp

Action Coach

Lĩnh vực

Đào tạo

Vị trí

Quận 1, TP.HCM

Năm

2023

Thiết kế

Nhật Niinh

Quản lý dự án

Parker Vũ

Phạm vi

Thiết kế và thi công

1d29a1_0be94cde0b1546eca4b67a20ae76e43b~mv2.webp
1d29a1_28cb26b014a94ee1b2e04eeb1ddc4def~mv2.webp

Previous Project

Next Project

bottom of page